ה ח ל ט ה 

ניתן בזה צו ביניים המורה כי עד להכרעה סופית בעתירה יעוכב ביצוע פסק
דינו של בית הדין הרבני האזורי.
רשם בית משפט זה יברר אם למשיב 3 יש יצוג בהליך שלפנינו, ואם אין יצוג,
ימונה לו עורך דין באמצעות לשכת הסיוע המשפטי.
. בתוך 30 ימים תוגש לבית המשפט הודעה מי עורך הדין שייצג את המשיב 3
2
לקראת המועד שייקבע לשמיעת העתירה, יתייצב עורך דין ממונה, וכן יוזמן
לדיון עורך דין יעקבי, היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים.

 


.( ניתנה היום, ה' בניסן התשס"ה ( 14.4.2005
ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט ת

בפני השופט:
1. דורית ביניש
2. אשר גרוניס
3. עדנה ארבל

העותרת: פלונית 
(ע"י ב"כ עו"ד רמי רובין)

הנתבע:
1. ביה"ד הרבני הגדול לערעורים
2. ביה"ד הרבני האזורי בת"א
3. פלוני

עו"ד שמעון יעקבי

2609-05-א'
14/04/2005

- נגד -

בג"צ
בית המשפט העליון