תחומי עיסוק המשרד

משרדנו עוסק במגוון רחב של תביעות בתחומי מומחיותו וזאת משנת 1990 ברציפות

מזונות

 • מזונות קטינים    

 • מזונות בגירים מעל 18 עד תום שירות חובה צבאי    

 • מזונות אישה נשואה 

 • מזונות הידועה בציבור 

 • החזר יציאות לגרושה   

 • מזונות זמניים דחופים ומזונות קבועים

 • ילד מרדן     

 • מדור (דיור) של קטינים ואשה  

 • הוון מדור עתידי     

 • הבטחת מזונות ומדור עתידי 

ענייני רכוש

 • הגנה על רכוש וזכויות שהובאו ע"י בן זוג מלפני הנישואין.

 • הגנה על פיצויים בגין נזקי גוף, מתנות, זכיות, וירושות.  

 • פירוק שיתוף בדירות מגורים, מגרשים, חנויות, ונדל"ן.

 • דמי שימוש ראויים במקרקעין לבן זוג שנאלץ לעזוב דירתו.

 • סעדים לשמירת זכויות במסגרת הנישואין.

 • איזון משאבים, רכוש וכספים וחלוקת רכוש.

 • נכסי עתודה כלכלית וזכויות סוציאליות ופנסיוניות.

 • תביעות מוניטין ושווי עסקים וחברות.

מרוץ סמכויות בהגשת תביעות לבמ"ש למשפחה/בה"ד הרבני

 • תכנון טקטיקה ואסטרטגיה של מהלכי גירושין מורכבים בין הערכאות.

 • ביצוע פעולות דחופות וחיוניות ליצירת סמכות במ"ש או בה"ד לפי הענין.

 • קבלת החלטות דחופות בערכאות על סמכותם הענינית.

 • הגשת בקשות סף למחיקה/דחיה/עיכוב הליכים לצורך התנגדות לסמכות. 

הוצל"פ מזונות והוצל"פ כספי

 • אכיפת חיובי מזונות וחיובים כספיים/רכושיים.

 • עיקולים שוטפים וחד פעמיים.

 • עיכובי יציאה מהארץ.

 • כינוסים למימוש רכוש.

 • פקודות מאסר רגילות/ידניות.

 • גבייה והעברת התקבולים ללקוח.

סעדים זמנים דחופים בתביעות

 • עיקולים.

 • עיכוב יציאה מהארץ.

 • צו מניעה וצו מרווה.

 • צוים לקבלת מידע מבנקים וצדדים שלישיים.

 • צוים לתפיסת מסמכים וכספות, לרבות כינוס זמני.

תביעות בענייני קטינים

 • משמורת קטינים.

 • הסדרי ראיה.

 • הסדרי ראיה בפיקוח.

 • תביעת אבהות וסווג רקמות.

 • הגירת קטינים לחו"ל והסדרי ראייתם.

 • השבת קטינים חטופים ע"פ אמנת האג.

 • אישור דרכון לקטין בהעדר הסכמה בין ההורים.

 • אישור עסקאות של קטינים ע"פ חוק הכשרות המשפטית.

 • אכיפת הסדרי ראייה של נכדים.

 • הגנה על קטינים "נזקקים" ע"פ חוק הנוער טיפול והשגחה.

 • ניכור הורי וחטיפה פסיכולוגית.

ערעורים ובג"צים

 • ערעורים ובקשות רשות ערעור למחוזי ולעליון.

 • עיכוב ביצוע החלטה/פסק דין בתקופת הערעור.

 • שמירת סעדים זמניים בתקופת הערעור.

 • עתירות לבג"צ לביטול פסקי דין שניתנו בחריגה מסמכות או תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי.

 • קבלת צו על תנאי וצו מוחלט בבג"צ.

תביעות בין בני משפחה

תביעות בין בני משפחה

 • תביעות כספיות/רכושיות/אחרות בין בני משפחה (הורים, אחים, קרובים וכו').

 • פינוי וסילוק יד של בן משפחה מנכס על בסיס קניני.

 • צוי הגנה ומניעה כנגד בני משפחה אלימים ומתעללים.

אלימות במשפחה

 • צו הגנה. (הרחקת בן הזוג האלים לפרקים קצובים עד 12 חודש).

 • תביעות לצו מניעה זמני וקבוע. (הרחקה לתקופה ממושכת עד החלטה אחרת).

 • צו למניעת הטרדה מאיימת. (אף ללא אלימות פיזית).

 • הגשת התנגדויות לצוים כנ"ל.

גישור ופישור

 • פתרונות יצירתיים למחלוקות סבוכות.

 • גישור ופישור וחיתוך פערים.

 • בניית הסכמים בהתאם להבנות שהושגו. והכל באוירה נינוחה ונעימה + כוס קפה בחדר ישיבות ממוזג.

 • ליווי באישור ההסכם בבית המשפט.

נישואין אזרחיים וזוגות מעורבים

 • נישואין אזרחיים בחו"ל והתובענות האפשריות בישראל.

 • הגירושין בישראל.

 • פסולי חיתון וממזרות.

 • התרת נישואין של זוגות מעורבים.

 • הסכמי התרת נישואין.   

בית הדין הרבני

 • תביעות גירושין.

 • תביעות שלום בית.

 • סעדי ביניים בבית הדין: עיכוב יציאה, עיקולים, צווי מניעה.

 • תביעת מורד/מורדת.

 • תביעת כתובה ועיקולים להבטחה כתובה.

 • תביעה למדור ספציפי- ייחודי.

 • סידורי גיטין.

 • השלשת גט.

 • קבלת פסקי דין לחיוב/כפיית גט.

 • אכיפת ציות על סרבני גט והטלת הגבלות ע"פ דין.

 • תביעות לפירוק רכוש (כריכה).

 • תביעת מזונות אשה (כריכה).

 • תביעת משמורת קטנים והסדרי ראיה. (כריכה).

 • ממזרות.

איסוף ראיות

 • הפניית הלקוח לחוקר פרטי רשוי ומנוסה, עם הצלחה מוכחת באיסוף ראיות משכנעות וחוקיות בלבד, לצורך חקירות כלכליות ולצורך הוכחת טענות בבית המשפט/בית הדין הרבני. (מחירים נוחים).

צוואות וירושות

 • ניסוח ועריכת צוואות.

 • הוצאת צוי ירושה ע"פ דין. (כאשר אין צוואה).

 • טיפול בקיום צוואות.

 • תקיפת צוואות והגשת התנגדויות.

 • מאבקי ירושה.

 • כינוס נכסים וניהול עזבונות.

הסכמים / הפרת הסכמים

 • הסכם חיים משותפים בין בני זוג לא נשואים.

 • הסכם ממון בין נשואים, או סמוך לפני הנישואין.

 • הסכמי גירושין.

 • הסכם שלום בית ולחילופין גירושין.

 • הסכם ידועים בציבור.

 • אישור הסכמים בבית המשפט.

 • תביעות לפיצויים בגין הפרת הסכם ממון/הסכם גירושין.

 • תביעות לביטול הסכמי ממון/גירושין מחמת הפרתם.

 

 • תביעות לפירוק שיתוף.

 • כינוסי נכסים.

 • טיפול בעסקאות מקרקעין עד לרישום בטאבו.

 • תביעות לאכיפת / ביטול / פיצוי בעסקאות מקרקעין שהופרו.

 • טיפול בהעברות במקרקעין אגב גירושין.
   

​​
 

מקרקעין

זקוק/ה לייצוג משפטי מקצועי ואיכותי בתיקי גירושין משפחה וירושה?

קבע/י פגישה עם המשרד